Hvad er et provsti?

Folkekirken er inddelt i 103 provstier med hver sin provst og provstiudvalg. Provstiet er en administrativ enhed bestående af flere sogne, i Næstved provsti er der 42 sogne med 67.345 medlemmer af folkekirken.

Læs om folkekirkens organisation her.


Provstiudvalget

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. 


Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne og skaber mulighed for samarbejde mellem sognene i forhold til kirkelige aktiviteter og  administrative opgaver. 

På fotoet ses provstikontoret, der ligger på Østre Kapelvej i Næstved.


Provsten

Provsten er en slags administrativ leder, som fører tilsyn på vegne af biskoppen. I Næstved provsti er det Anna Helleberg Kluge, der er provst.

Hun fører blandt andet tilsyn med at præsternes arbejde, men også med kirkegårdenes og kirkebygningernes stand.  Provsten er ved siden af sin opgave som provst også sognepræst i Sct. Mortens Kirke.

Næstved Provstikontor