Hvad er et provsti?

Folkekirken er inddelt i 103 provstier med hver sin provst og provstiudvalg. Provstiet er en administrativ enhed bestående af flere sogne, i Næstved provsti er der 42 sogne med 67.345 medlemmer af folkekirken.


Provstiudvalget

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser. 


Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne. Desuden er provstier i stigende grad ramme om samarbejde mellem sognene i forhold til såvel kirkelige aktiviteter som administrative opgaver. Provstikontoret hjælper menighedsråd og præster med aministrative opgaver, som kan være alt fra bygningsvedligeholdelse til økonomi.


Provsten

Provsten er en slags administrativ leder, som fører tilsyn på vegne af biskoppen. I Næstved provsti er det Anna Helleberg Kluge, der er provst.

Hun fører blandt andet tilsyn med kirkegårdenes og kirkebygningernes stand, og med at præsternes arbejde hviler på det folkekirkelige grundlag.
Når en præst har ferie, orlov eller er syg, er det også provsten, der sørger for, at en anden præst tager sig af opgaverne.

Provsten er ved siden af sin opgave som provst også sognepræst i Sct. Mortens Kirke.
Se tilgængelighedserklæring for denne hjemmeside