Hvad er et provsti?

Folkekirken er inddelt i 103 provstier med hver sin provst og provstiudvalg. Provstiet er en administrativ enhed bestående af flere sogne, i Næstved provsti er der 42 sogne med 67.345 medlemmer af folkekirken.

Læs om folkekirkens organisation her.


Provstiudvalget

I hvert provsti er der et provstiudvalg, som består af provsten, en præst og 4-8 medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet. 


Provstiet er også ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne og skaber mulighed for samarbejde mellem sognene i forhold til kirkelige aktiviteter og  administrative opgaver. 

På fotoet ses provstikontoret, der ligger på Østre Kapelvej i Næstved.


Provsten

Provsten er en slags administrativ leder, som fører tilsyn på vegne af biskoppen. I Næstved provsti er det Anna Helleberg Kluge, der er provst.

Hun fører blandt andet tilsyn med at præsternes arbejde, men også med kirkegårdenes og kirkebygningernes stand.  Provsten også sognepræst i Sct. Mortens Kirke.

Næstved Provstikontor