Velkommen til

Næstved Provsti

I Næstved provsti har vi fokus på det, der er fælles.

Her hjælper og inspirerer alle sogne og kirker hinanden, så mennesker, uanset hvor de bor, kan blive mødt af ordet om Gud.


Her er man altid velkommen

  • til at deltage i en gudstjeneste, studiekreds, babysalmesang eller koncert,
  • til at besøge en kirke som turist eller arkitekturinteresseret,
  • til at blive undervist,
  • få en samtale med en præst
  • eller markere en vigtig livssituation med et kirkeligt ritual,
    fordi Gud spiller en rolle i det konkret levede liv
  • til at deltage med det du kan, som den du er


Troen på at Gud tager imod os, som de mennesker vi hver især er, og at Gud vedbliver med at række os nye muligheder og håb, har betydning for den måde, vi lever og samarbejder på.


Vi er meget bevidst om vores historiske tradition, som altid er klangbunden i de mange forskellige møder med troen, vi inviterer til. Vi er bundet af vores budskab, men frie til at formidle det på mange måder.  Derfor er kommunikation og udvikling noget, vi som provsti satser på. 


Vi passer på kirkebygningerne i fællesskab, så også de generationer der kommer efter os, kan komme ind i de smukke bygninger og få sat deres liv i et stort perspektiv. For os er det en æressag at passe godt på den danske kulturarv, som kirkebygningerne er. 


Du er altid velkommen til at kontakte din lokale kirke for at høre mere om hvordan du kan bruge fællesskabet. Find din kirke ved at klikke her

Mennesker til friluftsgudstjeneste