Administrativ 

provstimedarbejder søges

Næstved Provsti søger en provstimedarbejder 12-15 timer pr. uge med tiltrædelse 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Provstimedarbejderen fungerer som provstisekretærens assistent og arbejder tæt sammen med denne.

Næstved Provsti er en administrativ enhed i Folkekirken bestående af flere sogne.

 

Som provstimedarbejder vil du være ansat af provstiudvalget, der sammen med provsten står i spidsen for håndtering af alle økonomiske, bygningsmæssige og administrative opgaver for folkekirken i Næstved. Provstiudvalg og provst har som primær opgave at skabe gode rammer for kirkelivet i provstiet.

 

På provstikontoret vil du arbejde sammen med provsten, provstiudvalget, provstisekretær, kommunikationsmedarbejder og provstikonsulent.

 

Arbejdsopgaver

Administration af puljer

Mødeplanlægning

Telefonpasning

Indsamling af data til brug for provstiudvalget

Indkaldelse til provstesyn/indflytningssyn/fraflytningssyn

Betaling af fakturaer

Ad hoc opgaver

 

Personlige egenskaber

Tager ansvar og reagerer på de situationer og opgaver der opstår

Servicemindet og hjælpsom

Proaktiv og innovativ og som fører opgaver ud i livet

God samarbejdspartner med blik for, hvad kollegaerne har brug for

 

Faglige kvalifikationer

IT kundskaber: erfaren Office 365 bruger, erfaring med F2 journaliseringssystem og Brandsofts regnskabssystemer vil være en fordel

Kompetencer i forhold til budget og regnskabsforståelse

 

Stillingen er på 12-15 timer pr. uge og er ledig pr. 1. oktober 2022.

Arbejdstid hverdage mellem kl. 8-16

 

Ansættelsen sker ved Næstved Provsti, beliggende Østre Kapelvej 10, 4700 Næstved

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten indgået mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisation – Det Statslige Område (OAO-S Fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen indgået mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK), samt protokollat til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (folkekirken). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Ansøgere uden en erhvervsuddannelse indplaceres i løngruppe 1. Årslønnen udgør 256.912,00 kr. Der kan efter omstændighederne indgås aftale om indplacering i løngruppe 2.

 Ansøgere med en erhvervsuddannelse indplaceres i løngruppe 2 sats I eller II, eventuelt løngruppe 3, sats I. I løngruppe 2 udgør årslønnen på sats I 291.636,00 kr., mens årslønnen på sats II udgør 311.799,00 kr. I løngruppe 3 udgør årslønnen på sats I 329.094,00 kr.

Alle beløb er angivet i nutidskoner pr. 1. april 2022.

 Der kan efter omstændighederne indgås aftale om kvalifikations- og/eller funktionstillæg.

Løn samt eventuelle tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Læs mere om Næstved Provsti på: Næstved Provsti (naestvedprovsti.dk)

Kontakt ved spørgsmål: I uge 27, Provst Anna Helleberg Kluge, tlf. 31 36 21 05. Fra uge 30 til 33, provstisekretær Anita Bahn Ring tlf. 51 55 47 61.

 

dekorativt billede til skoletjenesten

Stillingen er på 12-15 timer pr. uge og er ledig pr. 1. oktober 2022.

Arbejdstid hverdage mellem kl. 8-16


Ansøgningen skal sendes på mail til: abri@km.dk
senest mandag d. 8. august 2022


Ansættelsessamtaler forventes at finde sted
d. 18. og/eller d. 19. august 2022.


Læs mere om Næstved Provsti på: Næstved Provsti (naestvedprovsti.dk)

Kontakt ved spørgsmål: I uge 27, Provst Anna Helleberg Kluge, tlf. 31 36 21 05. Fra uge 30 til 33, provstisekretær Anita Bahn Ring tlf. 51 55 47 61.