En opgave med mening


I menighedsrådet arbejdes der på tværs af kompetencer og forskelligheder om at skabe og drive kirke. Ved at blive medlem af et menighedsråd, kan du være med til at gøre kirken værdifuld og nærværende for de mennesker der bor i dit nærområde.


Et menighedsråd vælges i et sogn for fire år ad gangen og består af 5-15 medlemmer samt sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse. Det er sognets folkekirkemedlemmer, der vælger rådets medlemmer.

I 2024 er der valg til menighedsrådene. Læs mere om valget her.


Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde.

Menighedsrådet  har ansvaret for at sikre, at rammerne for det kirkelige liv er i orden. Opgaverne  er meget forskellige, de berører alt fra lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring, bygningsansvar og kirkens sociale arbejde, til at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken. 


Som medlem af et menighedsråd arbejder man også for at skabe relevant og kvalitetsfyldt kirkeliv. Viden om lokalmiljøet er derfor vigtig for, at menighedsrådet sammen med præsterne kan planlægge de rigtige aktiviteter for sognet: Hvem bor i jeres lokalområde? Hvad er de optaget af? Hvordan kan kirken arbejde sammen med foreninger og institutioner hos jer?